Kvalité & miljöpolicy 

Kvalité

Vår affärsidé är konferenser och aktiviteter på, nära eller vid vatten. Vårt mål är att med hög servicenivå och stort personligt engagemang,
leverera en oförglömlig konferens eller aktivitet av högsta kvalitet till ett förmånligt pris för dig som skall besöka Marstrand och Bohuslän.

Att leverera events med rätt känsla utifrån givna förutsättningar. Vi arbetar långsiktigt och har många återkommande kunder som känner stort förtroende för såväl vår kompetens som kreativitet.
Vi skapar optimala events utifrån våra kunders syfte, ambitionsnivå och förväntningar.

Välkommen till Marstrand -västkustens pärla- och Bohuslän!

Miljöpolicy

Marstrand Event har endast mycket tysta och miljövänliga 4-takts utombordsmotorer som finnes i marknaden med effektivare förbränning men framförallt för att avsevärt minska ljudnivån.

På våra RIB båtar använder vi inte bottenfärg, vilket ger lite bättre prestanda och bränsleekonomi samt ingen miljöpåverkan.

Vi kör även på Aspen miljövänlig alkylatbensin om det finnes tillgängligt i skärgården.

-Hur fungerar RIB båtar med miljön?
SVAR: Det finnes många missförstånd gällande RIB båtar. Det finnas inga komersiella båtar för personbefodran som är så effektiva, skonsamma och bränslesnåla som RIB båtar samt tysta i skärgårdsmiljö.
De flesta RIB båtar är utrustade med de senaste moderna, tysta och bränslesnåla motorer. Själva RIB båten är konstruerad för minimal friktion mot vattenytan som är avgörande för bränsleförbrukningen.
De flesta RIB båtar kör även på ASPEN miljöbensin.
När du använder Aspen alkylatbensin minskar du utsläppen av skadliga kolväten med 99%. Det låter smått otroligt men siffrorna talar sitt tydliga språk, med vanlig bensin blir det 300 gånger mer föroreningar i vattnet än om du väljer Aspen. www.aspen.se

-Våra segelbåtsarrangemang är mycket miljövänliga och vinddrivna.

-Vår policy är att alltid städa efter oss efter besök i skärgården, vi lämnar en skärgårdsö som vi anlände, utan spår.

-Vi undviker även fågelskyddsområden och är mycket varsamma vid besök i sälkolonierna längs kusten, under säsong.

-Marstrand Event skickar enbart information, offerter, fakturor osv. med e-post för miljön!