Marstrand Event har en av mycket få konferens & eventbolag ställd statlig lagstadgad resegaranti om 200.000 kr för din trygghet!

Länk: KAMMARKOLLEGIET

 

Konferenser & aktiviteter i Marstrand