Förarbevis för vattenskoter

Västkustens vassaste utbildning

Vill du ta förarbevis för vattenskoter, lära dig hur du kör säkert, vilka regler som gäller och få massor av praktisk övning? Då är detta kursen för dig!

Kursen ger dig förutom förarbeviset även grundläggande kunskaper i sjövett, våghantering, hänsyn och ansvar. En vattenskoter har oftast större motorstyrka än en motorcykel och det krävs att man vet hur man hanterar den både i hög och låg fart. Det kan vara riktigt utmanande att göra snabba undanmanövers, lägga till i lågfart, väja för föremål i vattnet och mycket mer som vi övar på i kursen.

Gå vår kurs i samarbete med Sjösportskolan, bli en bättre och säkrare förare och få det roligare på sjön.

Regeringens nya förslag säger att från 1 maj 2022 måste den som framför vattenskoter, kunna visa upp ett förarbevis för vattenskoter. Vår kurs baseras på det förslag som tagits fram.

Det här lär du dig:

Vi kommer lära dig hur du kör säkert och du får öva på undanmanöver, bromsningar, skarpa girar, tilläggning, hur man hanterar en vält skoter m.m.
De är relativt stor skillnad på de olika vattenskotrarna som finns på marknaden. Både i fråga om hantering och skötsel.
Vi kommer låta eleverna pröva olika storlekar på skotrar samt med och utan styrfenor så du som elev får förståelse för de olika maskinernas begränsningar och styrkor.
Även skillnaden mellan vattenskotrar med och utan bromssystem och skillnaden av de olika bromsvarianterna som finns belyses.
Du får också lära dig hur du hur man kan avhjälpa enkla motorfel och hur du korrekt sköter om din skoter så den håller.
Både efter/innan körning samt inför vinterförvaring.

Kursinnehåll:

Förarbevis för vattenskoter kommer enligt förslag från regeringen att vara obligatoriskt efter 1 maj 2022 Transportstyrelsen har tagit fram och presenterat en utbildningsplan som med största sannolikhet kommer att antas.

Nedan kurs är upplagd på den plan som har föreslagits.

Utbildningen inleds med teoretiska självstudier på distans som du genomför innan du kommer till oss. När du bokat plats på kursen, får du via e-post länk till dessa sidor som du i lugn och ro hemma kan läsa på. Väl hos oss gör vi först en genomgång av de teoretiska kunskaperna samt du får skriva ett enklare teoriprov för att visa att du förstått dessa delar. Nu är det dags för den roliga delen!

Efter en gemensam säkerhetsgenomgång är det dags att gå ner till bryggan för den praktiska utbildningen på vattenskoter. Här övar vi manövrering i låg fart, körteknik i hög fart, tillämpade övningar om väjningsregler och testar man över bord. Målet är att du efter avslutad kurs skall ha en större förståelse för vilka olika situationer som kan uppstå samt upptäcka och hantera risker.
Den praktiska delen innehåller följande moment:

 • Genomgång av säkerhetsutrustning
 • Genomgång av vattenskotern, motorkontroll och tankning
 • Lågfartsmanöverövningar
 • Uppstart av vattenskoter
 • Köra fram till en boj eller brygga, stanna nära objektet, håll vattenskotern stilla och därefter backa undan under kontrollerade former
 • Tillämpa svallfri fart och förstå vilka farter som bygger svall
 • Köra med passagerare
 • Förtöjning
 • Högfartsmanöverövningar
 • Fri körning för att hitta balans, gas, gasavdrag och broms
 • Körning över vågor/svall i olika farter och vinklar
 • Girar – långa girar i lugnt vatten och kraftiga girar i vågor/svall
 • Undanmanöverövningar
 • Slå av gas och kontrollera glidsträcka
 • Slå av gas och ge full back (endast med skoter med iBR)
 • Slå av gas och fullt roderutslag
 • Slå av gas, gira och ge gas med fullt roderutslag
 • Nödåtgärder
 • Paddla med vattenskoter, simulering av motorstopp
 • Ta sig upp på vattenskotern från vattnet
 • Hjälpa en person upp ur vattnet med vattenskoter

 

Efter avslutad utbildning kommer du att bl.a kunna:

 • Beskriva tillämpliga sjövägsregler
 • Förklara innebörden av sjövett och förhållningssätt på sjön
 • Identifiera vanligt förekommande sjömärken och sjövägmärken samt symboler förkortningar på sjökort
 • Välja rätt sjökort och bestämma en position
 • Förklara nödåtgärder och metoder att tillkalla hjälp
 • Beskriva påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning
 • Beskriva de risker som är förknippade med vattenskoterkörning
 • Identifiera skyddade områden och förbudsområden
 • Lokalisera tillämpliga skyldigheter och straffbestämmelser
 • Tillämpa säker fart och förutse risker
 • Visa färdighet i att framföra en vattenskoter på ett betryggande vis med särskild vikt på säkerhet, miljö och hänsyn.

Kläder efter väder:
Vi kan låna ut flytväst, våtdräkt sam våtskor vid behov.

Viktig information

Kurslängd: 1 dag på distans + 1 praktisk dag på plats. Kvällskurserna är från 17-21 vid två tillfällen.
Teoriblock på distans: En dags teoretiska förstudier ingår i kursen
Båtpraktik ca 5 tim: Sker på vattenskoter
Examination: En examination på det teoretiska blocket sker på kursen
Förkunskaper: Inga
Tillval: ICC PWC Coastal, 480 kr

PRIS 4 995:-/PERSON

Pris

PRIS 10-20 PERS 360:-/PERSON
PRIS 20-60 PERS 330:-/PERSON
PRIS 60-100 PERS 290:-/PERSON

EXTRA TIMMA 1 900:- ELLER VID FÖRSENAD START

Lokalhyra kan tillkomma.